Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim obecnie przeprowadza 2 obwieszczenia o opisie i oszacowaniu.

 

L.P. Data Opis licytacji Zobacz obwieszczenie
1. 28.11.2019

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości

UDZIAŁ 1/2
Działki rolno-leśne nr: 187, 188, 380, 381, 846, 916, 1208/3, 1211/5, 1256/4 położone w miejscowości Zembrów gm. Sabnie,
posiadająca założoną księgę wieczystą o nr SI1P/00042387/0.

Zobacz obwieszczenie
3. 13.12.2019

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości

Działki gruntowej zabudowanej nr: 487/3 o pow. 0,3004 ha położonej w miejscowości Łomna, gm. Kosów Lacki,
posiadająca założoną księgę wieczystą o nr SI1P/00037321/2.

Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Łomna, odbędą się w dniu:

13.11.2019 o godz. 10:30

Zobacz obwieszczenie