Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim obecnie przeprowadza 7 obwieszczeń o opisie i oszacowaniu.

 

L.P. Data Opis licytacji Zobacz obwieszczenie
1. 26.03.2020

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości

Działki nr: 7 i 33/1 o łącznej pow. 1,39 ha położone w miejscowości Kamieńczyk gm. Sterdyń,
posiadające założoną księgę wieczystą w o nr SI1P/00002310/8.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Kamieńczyk, odbędą się w dniu:

4 marca 2020 o godz. 9:30

Zobacz obwieszczenie
2. 30.03.2020

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości

Działki nr: 143/1, 144/3 ( Łazówek) o pow. 4,98 ha, 75/1 ( Kolonia Paderewek) o pow. 3,12 ha,
104, 105 (Sewerynówka) o pow. 2,94 ha położone jak wyżej gm. Sterdyń.
  Posiadająca założoną księgę wieczystą o numerze: SI1P/00003531/0.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości począwszy od msc. Łaówek odbędą się w dniu:

04 marca 2020 o godz. 9:30

Zobacz obwieszczenie
3. 30.03.2020

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości

Działka nr: 1306 o pow. 0,5500 ha położona w miejscowości Jakubiki gm. Kosów Lacki,
posiadająca założoną księgę wieczystą o numerze: SI1P/00043722/8.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Kosów Lacki, Jakubiki odbędą się w dniu:

18 marca 2020 o godz.: 10:00

Zobacz obwieszczenie
4. 30.03.2020

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości

Działka nr: 679 o pow. 0,9000 ha położona w miejscowości Jakubiki, gm. Kosów Lacki,
posiadająca założoną księgę wieczystą o numerze: SI1P/00043725/9.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Jakubiki, odbędą się w dniu:

18 marca 2020 o godz. 10:05

Zobacz obwieszczenie
5. 30.03.2020

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości

Działka nr: 375 o pow. 0,4300 ha położona w miejscowości Jakubiki, gm. Kosów Lacki,
posiadająca założoną księgę wieczystą o numerze: SI1P/00043727/3.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Jakubiki, odbędą się w dniu:

18 marca 2020 o godz. 10:10

Zobacz obwieszczenie
6. 30.03.2020

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości

Działka nr: 675 o pow. 0,3000 ha położona w miejscowości Jakubiki ,gm. Kosów Lacki,
posiadająca założoną księgę wieczystą o numerze: SI1P/00043724/2.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Jakubiki, odbędą się w dniu:

18 marca 2020 o godz. 10:20

Zobacz obwieszczenie
7. 14.05.2020

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości

Działki nr 1633; 1640; 1634; 1636; 1637; 1638; 1639/5; 1639/25; 1635/2
o łącznej pow.26,5700 ha, położone w miejscowości Kurowice, gm. Sabnie.
Posiadające założoną księgę wieczystą o numerze SI1P/00035697/4.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości zostały wyznaczone na dzień:

25 marca 2020 o godz. 9:30

Zobacz obwieszczenie