Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim obecnie przeprowadza 3 obwieszczenia o opisie i oszacowaniu.

 

L.P. Data Opis licytacji Zobacz obwieszczenie
1. 31.10.2019

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości

Działki gruntowe zabudowane nr: 16/21 i 16/2017 położone w miejscowości Sokołów Podlaski, ul. Tartaczna,
posiadająca założoną księgę o nr SI1P/00030715/2.

Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Sokołów Podlaski, ul. Tartaczna 4 odbędą się w dniu:

08.10.2019 o godz. 12:30

Zobacz obwieszczenie
2. 05.11.2019

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości

1. Udział 6/10 w nieruchomości gruntowej zabudowanej działki nr: 127/6, 127/6, 128/2, 379 o łącznej powierzchni 6,2943 ha położonej
w miejscowości Sterdyń, posiadająca założoną księgę wieczystą o nr. SI1P/00019182/3.
2. Udział 6/10 w nieruchomości gruntowej działka nr: 127/5 o łącznej powierzchni 0,0884 ha położonej w miejscowości Sterdyń,
posiadająca założoną księgę wieczystą o nr SI1P/00043117/4.
3. Nieruchomość gruntowa nr ew. działek 126/5, 125/18, 125/19, 126/4 o łącznej powierzchni 0,0884 ha położonej w miejscowości Sterdyń,
posiadająca założoną księgę wieczystą o nr SI1P/00032847/0.
4. Nieruchomość gruntowa nr ew. działki 125/23 o pow. 0,0325 ha położona w miejscowości Sterdyń,
posiadająca założoną księgę wieczystą o nr. SI1P/00033835/0.
5. Nieruchomość gruntowa nr ew. działki 125/21 o pow. 0,1010 ha położona w miejscowości Sterdyń,
posiadająca założoną księgę wieczystą o nr. SI1P/00033266/0.
6. Nieruchomość gruntowa zabudowana nr ew. działki 125/20, 127/1 o pow. 2,2057 ha położona w miejscowości Sterdyń,
posiadająca założoną księgę wieczystą o nr SI1P/00037450/5.


Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Sterdyń ul. Kościelna 43

18.09.2019 o godz. 10:00

Zobacz obwieszczenie
3. 05.11.2019

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości

Działki nr: 89, 192, 751, 252,1384/2 (zabudowana), 1399/252, 88, 191, 1384/3 o łącznej powierzchni 0,4735 ha
położone w miejscowości Krzemień Wieś gm. Jabłonna Lacka, posiadająca założoną księgę o nr SI1P/00002188/3.

Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Krzemień Wieś, odbędą się w dniu:

08.10.2019 o godz. 10:00

Zobacz obwieszczenie