Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim obecnie przeprowadza 4 obwieszczenie o opisie i oszacowaniu.

 

L.P. Data Opis licytacji Zobacz obwieszczenie
1. 22.01.2020

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości

Działki gruntowej zabudowanej nr: 189/2 o pow. 0,1749 ha położonej w miejscowości Węże, gm. Sokołów Podlaski,
posiadająca założoną księgę wieczystą o nr SI1P/00042486/4.

Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Węże, odbędą się w dniu:

13.12.2019 o godz. 13:00

Zobacz obwieszczenie
2. 06.02.2020

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości

Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego wraz z udziałem związanym z własnością lokalu 6194/732380
położone w miejscowości Sokołów Podlaski ul. 8-go Sierpnia 5 lokal nr 15 o pow. 61,9400 m2,
posiadająca założoną księgę wieczystą o nr SI1P/00037533/1.

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu

6 lutego 2020 o godz.10:00

w kancelarii komornika.

Zobacz obwieszczenie
3. 07.02.2020

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości

Działki gruntowych nr: 254, 773, 112, 197, 274/1, 323, 919, 211, 491 o łącznej pow. 3,2900 ha
położonych w miejscowościach Dzięcioły Dalsze, Lebiedzie, Chądzyń gm. Sterdyń,
posiadające założoną księgę wieczystą o nr SI1P/00014051/1.

Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Dzięcioły Dalsze, Lebiedzie, Chądzyń, odbędą się w dniu:

24.01.2020 o godz. 10:00

Zobacz obwieszczenie
4. 27.02.2020

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości

Działki gruntowych nr: 382, 423, 424 o łącznej pow. 2,8300 ha
położonych w miejscowościach Rogów gm. Repki, Nieciecz Dwór gm. Sabnie
posiadające założoną księgę wieczystą o nr SI1P/00014466/3.

Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj.Rogów, Nieciecz Dwór, odbędą się w dniu:

24.01.2020 o godz. 12:00

Zobacz obwieszczenie