Rewirem komorniczym Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim jest obszar właściowości Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim, który obejmuje miasto Sokołów Podlaski oraz gminy: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

(art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.)