Laura Pietrasiak vel Olszewska

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska
Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul.  Piłsudskiego 10/lok. 6tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 
Sokołów Podlaski, dnia 24.05.2022 
Sygn.akt  KM 1392/17 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 
O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:
działki gruntowej zabudowanej nr: 31/1 o pow. 0,3006ha  położonej wmsc.Albinów,działki leśnej nr 31/3 o pow.3,2701ha położonej w msc. Albinów,działki leśnej nr 89 o pow. 1,34ha położonej w miejscowości Tosie,działki gruntowej  nr 506 o pow.0,35ha położonej w miejscowości Jakubiki
posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00020220/2.Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Albinów, Tosie Jakubiki odbędą się w dniu :

28 czerwca 2022 o godz.: 11:45


a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu 

15 września 2022 o godz. 12:00 

w kancelarii komornika.
Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
Laura Pietrasiak Vel Olszewska

Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 1392_17.pdf)Sprawa KM 1392_17.pdf


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska
Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul.  Piłsudskiego 10/lok. 6tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 
Sokołów Podlaski, dnia 25.05.2022 
Sygn.akt  KM 569/21 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 
O B W I E S Z C Z E N I Eo przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:
działki nr: 1544/4 o pow.0,9300ha
położona w miejscowości Łazów gm. Sterdyń, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00024569/8.Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Sterdyń, Łazów odbędą się w dniu :
28 czerwca 2022 o godz.: 10:50
a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu   15 września 2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika.
Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
Laura Pietrasiak Vel Olszewska

Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 569_21.pdf)Sprawa KM 569_21.pdf

Sygn. akt  KM 838/21                                                    Sokołów Podlaski     24/05/2022Sygn. akt  KM 838/21                                                    Sokołów Podlaski     24/05/2022

             
O B W I E S Z C Z E N I Eo przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:
działki nr: 156 o pow. 1,0433ha
położona w miejscowości Albinów, gm. Kosów Lacki,  ,

posiadająca założoną księgę wieczystą w   Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00038679/3.Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Albinów, Kosów Lacki,  odbędą się w dniu :


28 czerwca 2022 o godz.: 11:30


a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu 

25 sierpnia 2022 o godz. 10:00 

w kancelarii komornika.


Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie PodlaskimLaura Pietrasiak Vel Olszewska


Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 838_21.pdf)Sprawa KM 838_21.pdf


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska
Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul.  Piłsudskiego 10/lok. 6tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 
Sokołów Podlaski, dnia 25.05.2022 
Sygn.akt  KMG 13/20 W odpowiedzi podać: sygn. akt KMG

 O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:
działki gruntowej zabudowanej nr:2354 o pow. 0,0683hapołożona w miejscowości Sokołów Podlaski, ul. Łąkowa , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00010263/2.Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Sokołów Podlaski, ul.  Łąkowa 9odbędą się w dniu :

28 czerwca 2022 o godz.: 14:00


a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu 


22 września 2022  o godz. 10:00
 w kancelarii komornika.
Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
Laura Pietrasiak Vel Olszewska

Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa GKM 13_20.pdf)Sprawa GKM 13_20.pdf


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska
Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul.  Piłsudskiego 10/lok. 6tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 
Sokołów Podlaski, dnia 09.05.2022 
Sygn.akt  GKM 13/22 W odpowiedzi podać: sygn. akt KMG 
O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika w udziale 1/2:działki nr: 77/15 o pow. 0,0717hapołożona w miejscowości Żanecin gm. Sokołów Podlaski  , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00041847/6.Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Żanecin,  odbędą się w dniu :28 czerwca 2022 o godz.: 9:30
a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu  18 sierpnia 2022 o godz. 10:00 w kancelarii komornika.
Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
Laura Pietrasiak Vel Olszewska


Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa GKM 13_22.pdf)Sprawa GKM 13_22.pdf


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska
Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul.  Piłsudskiego 10/lok. 6tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 
Sokołów Podlaski, dnia 20.04.2022 


Sygn.akt  KMP 42/21 


O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:
działki gruntowej zabudowanej nr: 53 o pow. 4,2740hapołożona w miejscowości Kupientyn, gm. Sabnie posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00031299/6.
oraz działki gruntowej zabudowanej nr: 51 o pow. 4,5887ha w udziale dłużnika 1/2 położona w miejscowości Kupientyn, gm. Sabnie posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00042979/7.Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Kupientynodbędą się w dniu :
7 czerwca 2022 o godz.  9:30


a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu

  21 lipca 2022 o godz. 12:00 w kancelarii komornika.


Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie PodlaskimLaura Pietrasiak Vel Olszewska

Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KMP 42_21.pdf)Sprawa KMP 42_21.pdf


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska
Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul.  Piłsudskiego 10/lok. 6tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 
Sokołów Podlaski, dnia 13.04.2022 
Sygn.akt  KM 2071/20 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 


O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: przystąpił do opisu i oszacowania 
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 36,7200m2  nr 41 
w Sokołowie Podlaski, przy  ul. Gałczyńskiego 5, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00049928/4.Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Sokołów Podlaski, ul. Gałczyńskiego 5odbędą się w dniu :

18 maja 2022 o godz.: 13:30
a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu  

23 czerwca 2022 o godz. 10:00 w kancelarii komornika.


Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
Laura Pietrasiak Vel Olszewska


Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 2071_20.pdf)Sprawa KM 2071_20.pdf


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska
Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul.  Piłsudskiego 10/lok. 6tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 
Sokołów Podlaski, dnia 14.04.2022 
Sygn.akt  KMG 138/20  W odpowiedzi podać: sygn. akt KMG 

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika w udziale 1/4 : -działki nr 1633; 1640; 1634; 1636; 1637; 1638; 1639/5; 1639/25; 1635/2

o łącznej pow.26,5700ha

 położone w miejscowości Kurowice, gm. Sabnie , posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim o numerze: KW nr SI1P/00035697/4.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości zostały wyznaczone na dzień: 

7 czerwca 2022r. o godz. 10:30

 a protokół z opisu i oszacowania zostanie sporządzony i podpisanyw dniu 

21 lipca  2022r. o godz. 10:00 

w kancelarii komornika.Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie PodlaskimLaura Pietrasiak Vel Olszewska

Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa GKM 138_20.pdf)Sprawa GKM 138_20.pdf
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me