Laura Pietrasiak vel Olszewska

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim


Sygn.akt  KM 656/20 
O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:działki nr:  216/1 o pow. 0,5925ha i 198/2 o pow. 0,4529hapołożona w miejscowości Brzozów, gm. Sokołów Podlaski , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00002234/1.Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Brzozów,  odbędą się w dniu : 3 lutego 2021r. o godz. 9:30
a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu  4 marca 2021r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika.
Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie PodlaskimLaura Pietrasiak Vel Olszewska


Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 656_20.pdf)Sprawa KM 656_20.pdf

Sygn.akt  KM 1731/18 
O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość nr 34 przy ul. 8 Sierpnia 1B Sokołów Podlaski wraz z udziałem 4822/479063 związanym z własnością lokalu
posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00027788/0.Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Sokołów Podlaski, ul. 8 Sierpnia 1B m. 34odbędą się w dniu :

3 lutego 2021r o godz.: 10:30
a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu

 4 marca 2021r.  o godz. 11:00 w kancelarii komornika.


Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
Laura Pietrasiak Vel Olszewska


Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 1731_18.pdf)Sprawa KM 1731_18.pdf


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska
Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul.  Piłsudskiego 10/lok. 6tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 

Sokołów Podlaski, dnia 2020-11-27 


Sygn.akt  KM 1490/20 


O B W I E S Z C Z E N I Eo przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika
działki nr: 27/1, 379, 384 o łacznej pow. 3,1100 hapołożona w miejscowości Stara Maliszewa gm. Kosów Lacki  , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00035141/2.Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Stara Maliszewa odbędą się w dniu :


21 grudnia 2020 o godz; 9:30 


a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu

 28 stycznia  2021  o godz. 11:00 w kancelarii komornika.


Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie PodlaskimLaura Pietrasiak Vel Olszewska

Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 1490_20.pdf)Sprawa KM 1490_20.pdf


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska
Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul.  Piłsudskiego 10/lok. 6tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:działka zabudowana nr: 208 o pow. 0,4509 ha położona w miejscowości Błonie Małe gm. Bielany , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00009586/2.

Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Błonie Małe,  odbędą się w dniu :

21 grudnia 2020 o godz. 11:00 
a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu 

 28 stycznia 2021 o godz. 12:00 w kancelarii komornika.


Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
Laura Pietrasiak Vel Olszewska


Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KMP 72_03.pdf)Sprawa KMP 72_03.pdf
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me