Laura Pietrasiak vel Olszewska

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 10/lok. 6
tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368

Sokołów Podlaski, dnia 2023-08-28
Sygn.akt KM 556/23
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

przystąpił do opisu i oszacowania prawa użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:
Wiesław Rudziński
działki nr: 16/84
położona w miejscowości Sokołów Podlaski, ul. Tartaczna , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00036156/7.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Sokołów Podlaski, ul.  Tartaczna

odbędą się w dniu :

10 października 2023 r. o godz. 11.45

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu

7 grudnia 2023 o godz. 12.00

w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak Vel Olszewska

 

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 556_23.pdf)Sprawa KM 556_23.pdf

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 10/lok. 6
tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368

Sokołów Podlaski, dnia 2023-08-28

Sygn.akt KM 1461/16
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:
Katarzyna Kanabrodzka
działki nr: 535/2
położona w miejscowości Sokołów Podlaski, ul. Kosowska , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00002367/2.

Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 
odbędą się w dniu :

10 października 2023 r. o godz. 10.30

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu

7 grudnia 2023 r. o godz. 11.00

w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak Vel Olszewska

 

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 1461_16.pdf)Sprawa KM 1461_16.pdf

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 10/lok. 6
tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368

Sokołów Podlaski, dnia 2023-08-28

Sygn.akt KMP 19/15
W odpowiedzi podać: sygn. akt KMP

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:
Adama Kuryłka
działki nr: 19/3
położona w miejscowości Przeździatka Kolonia, gm. Sokołów Podlaski , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00049238/0.

Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Przeździatka Kolonia,  
odbędą się w dniu :

10 października 2023 godz. 9.00

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu

7 grudnia 2023 godz. 10.00

w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak Vel Olszewska

 

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KMP 19_15.pdf)Sprawa KMP 19_15.pdf

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 10/lok. 6
tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368

Sokołów Podlaski, dnia 2023-08-17

Sygn.akt KM 1251/22
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:

działki nr: 468

położona w miejscowości Morszków, gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00014894/2.
Nieruchomość - zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym stanowi własność Dariusza Jurczaka
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Morszków,
 
odbędą się w dniu :

29 sierpnia 2023 r. o godz. 12.30

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu

9 listoapda 2023 r. o godz. 10.00

w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak Vel Olszewska

 

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 1251_22.pdf)Sprawa KM 1251_22.pdf

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 10/lok. 6
tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368

Sokołów Podlaski, dnia 08.08.2023

Sygn.akt KM 1415/20
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika

działki nr:16, 238, 239, 247, 248, 335, 344, 336, 338, 339, 100
o łącznej pow.1,4000ha

położona w miejscowości Skwierczyn - Wieś, Skwierczyn Dwór,   posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00006678/3.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Skwierczyn - Wieś, Skwierczyn Dwór,  
odbędą się w dniu :
29 sierpnia 2023 o godz.: 10:30

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu
26 października 2023 o godz. 10:00
w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak Vel Olszewska

 

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 1415_20.pdf)Sprawa KM 1415_20.pdf

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 10/lok. 6
tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368

Sokołów Podlaski, dnia 08.08.2023

Sygn.akt KM 802/21
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:

działki nr: 183/1 o pow. 0,8200ha

położona w miejscowości Skrzeszew, gm. Repki posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00016812/8.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Skrzeszew,  
odbędą się w dniu :
29 sierpnia 2023 o godz. : 9:45

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu
17 października 2023 o godz. 10:00
w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak Vel Olszewska

 

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 10/lok. 6
tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368

Sokołów Podlaski, dnia 03.08.2023

Sygn.akt KM 173/23
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:
działki nr:
159/1, 160, 157/1, 158/1, 161/3, 162/1 o łącznej pow. 1,1209 ha
położona w miejscowości Nowa Wieś, gm. Sokołów Podlaski , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00013236/5.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Nowa Wieś, gm.Sokołów Podlaski
odbędą się w dniu :
29 sierpnia 2023 o godz.: 9:00

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu
12 października 2023 o godz. 10:00
w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak Vel Olszewska

 

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 173_23.pdf)Sprawa KM 173_23.pdf

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 10/lok. 6
tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368

Sokołów Podlaski, dnia 20.07.2023

Sygn.akt KM 727/21
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:

udział 1/2 w lokalu mieszkalnym nr 3 o pow. 50,5000m2

położony w miejscowości Sokołów Podlaski, ul. Wiejska 2C, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00021637/5.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Sokołów Podlaski, ul. Wiejska 2C/3
odbędą się w dniu :
7 sierpnia 2023 o godz.14:00

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu
5 października o godz.10:00
w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak Vel Olszewska

 

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 727_21.pdf)Sprawa KM 727_21.pdf


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska
Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul.  Piłsudskiego 10/lok. 6tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 
Sokołów Podlaski, dnia 13.04.2022 
Sygn.akt  KM 2071/20 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 


O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: przystąpił do opisu i oszacowania 
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 36,7200m2  nr 41 
w Sokołowie Podlaski, przy  ul. Gałczyńskiego 5, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00049928/4.Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Sokołów Podlaski, ul. Gałczyńskiego 5odbędą się w dniu :

18 maja 2022 o godz.: 13:30
a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu  

23 czerwca 2022 o godz. 10:00 w kancelarii komornika.


Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
Laura Pietrasiak Vel Olszewska


Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 2071_20.pdf)Sprawa KM 2071_20.pdf
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me