Laura Pietrasiak vel Olszewska

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska
Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul.  Piłsudskiego 10/lok. 6tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 
Sokołów Podlaski, dnia 10.09.2021 


Sygn.akt  KM 1296/21 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 


O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:
działki nr: 499 i 1427 o łącznej pow. 0,9600 hapołożona w miejscowości Wólka Okrąglik gm. Kosów Lacki , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00043011/1.

Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj.  Wólka Okrąglik odbędą się w dniu :

6 października 2021 o godz.: 9:30


a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu 

10 listopada 2021  o godz. 9:00 w kancelarii komornika.


Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
Laura Pietrasiak Vel Olszewska


Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska
Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul.  Piłsudskiego 10/lok. 6tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 
Sokołów Podlaski, dnia 10.09.2021 
Sygn.akt  KM 610/21 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 
O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:

działki nr: 308 i 261/4 o łącznej pow.4,8938 ha

położona w miejscowości Szwejki, gm. Sterdyń  , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze:

SI1P/00002667/5.

Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Szwejki,  odbędą się w dniu :
6 października 2021 o godz.: 10:30
a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu

10 listopada 2021 o godz. 10:00 w kancelarii komornika.
Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
Laura Pietrasiak Vel Olszewska


Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 610_21.pdf)Sprawa KM 610_21.pdf


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska
Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul.  Piłsudskiego 10/lok. 6tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 

Sokołów Podlaski, dnia 17.08.2021 


Sygn.akt  KM 1053/21 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 
O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:

działki gruntowe zabudowane nr: 212/5 i 219/4 o łącznej pow. 0,3549 hapołożona w miejscowości Sokołów Podlaski, ul. Ząbkowska ,

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00032672/2

oraz

 działki gruntowej zabudowane nr: 220/3 o  pow. 0,1761 ha będącej w użytkowaniu wieczystym położonejw miejscowości Sokołów Podlaski, ul. Ząbkowska , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00032671/5


Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Sokołów Podlaski, ul. Ząbkowska odbędą się w dniu :
22 września 2021 o godz.: 12:00

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu 

18 listopada 2021 o godz. 12:00 w kancelarii komornika.


Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
Laura Pietrasiak Vel Olszewska


Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 1053_21_budynki.pdf)Sprawa KM 1053_21_budynki.pdf


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska
Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul.  Piłsudskiego 10/lok. 6tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 
Sokołów Podlaski, dnia 17.08.2021 
Sygn.akt  KM 1053/21 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 


O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:
działki gruntowej zabudowanej nr:2354 o pow. 0,0683ha

położona w miejscowości Sokołów Podlaski, ul. Łąkowa ,

 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00010263/2

.Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Sokołów Podlaski, ul.  Łąkowa 9odbędą się w dniu :

22 września 2021 o godz.: 11:00


a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu 


18 listopada 2021  o godz. 11:00
 w kancelarii komornika.
Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
Laura Pietrasiak Vel Olszewska

Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 1053_21_dom.pdf)Sprawa KM 1053_21_dom.pdf


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska
Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul.  Piłsudskiego 10/lok. 6tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 
Sokołów Podlaski, dnia 16.08.2021 
Sygn.akt  KMG 146/20 W odpowiedzi podać: sygn. akt KMG 
O B W I E S Z C Z E N I Eo przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:   przystąpił do opisu i oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 60,3900m2
położonego w miejscowości Sokołów Podlaski, ul. Spółdzielcza 9/11, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00048726/1.Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Sokołów Podlaski, ul. Spółdzielcza 9/11odbędą się w dniu :
22 września 2021 o godz.; 10:15a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu 28 października 2021  o godz. 10:00 w kancelarii komornika.
Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 
Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
Laura Pietrasiak Vel Olszewska

Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa GKM 146_20.pdf)Sprawa GKM 146_20.pdf
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me