Laura Pietrasiak vel Olszewska

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 10/lok. 6
tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368

Sokołów Podlaski, dnia 2023-02-27

Sygn.akt KM 24/22
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:
działki nr:
772, 773/1, 773/2
położona w miejscowości Lebiedzie
działka nr 502
położona w miejscowości Chądzyń

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00035102/7.

Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Lebiedzie, Chądzyń,  

odbędą się w dniu :

29 marca 2023 r. godz. 11.30

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu

17 maja 2023 r. godz. 12.00

w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak Vel Olszewska

 

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 10/lok. 6
tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368

Sokołów Podlaski, dnia 03.03.2023

Sygn.akt KM 2495/21
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:
działka gruntowa niezabudowana nr: 322 o pow. 0,9700ha
położona w miejscowości Krzemień Wieś,gm. Jabłonna Lacka posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00044340/3.
oraz udział 1/2 w działkach gruntowych niezabudowanych nr: 337, 1406/337 o łącznej pow. 0,23ha
położonych w miejscowości Krzemień Wieś gm. Jabłonna Lacka, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00044341/0.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Krzemień Wieś,  
odbędą się w dniu :
29 marca 2023 o godz.: 12:30

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu
17 maja 2023 o godz. 10:00
w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak Vel Olszewska

 

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 2495_21.pdf)Sprawa KM 2495_21.pdf

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 10/lok. 6
tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368

Sokołów Podlaski, dnia 17.02.2023

Sygn.akt KM 60/21
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika w udziale 2/3:
lokal nr 40 stanowiący odrębną nieruchomość o pow.47,8700m2
położony w miejscowości Sokołów Podlaski, ul. 8 Sierpnia 5, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00037894/9.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Sokołów Podlaski, ul. 8 Sierpnia 5 m.40
odbędą się w dniu :
29 marca 2023 o gdoz.: 9:00

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu
18 maja 2023 o godz. 11:00
w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak Vel Olszewska

 

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 60_21.pdf)Sprawa KM 60_21.pdf

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 10/lok. 6
tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368

Sokołów Podlaski, dnia 17.02.2023

Sygn.akt KMP 65/99
W odpowiedzi podać: sygn. akt KMP

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej własność dłużnika w udziale 1/2:
działki nr: 47 o pow. 0,9000ha
położona w miejscowości Urbanki gm. Bielany posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00005889/8.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Urbanki,  
odbędą się w dniu :
29 marca 2023 r o godz.: 9:45

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu
18 maja 2023 o godz. 10:00
w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak Vel Olszewska

 

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KMP 65_99.pdf)Sprawa KMP 65_99.pdf

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 10/lok. 6
tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368

Sokołów Podlaski, dnia 09.02.2023

Sygn.akt KM 52/22
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości w udziale 1/3 dłużnika:
działki nr:

396, 628, 397, 627, 682/628, 815, 1309/627, 872/396, 137, 1628, 569, 1381, 631, 632,
682/632 o łącznej pow. 2,2926 ha

położona w miejscowości Wieska Wieś, Krzemień Zagacie,  , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00035378/2.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Wieska Wieś, Krzemień Zagacie,  
odbędą się w dniu :
13 marca 2023 o godz.: 10:30

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu
4 maja 2023 o godz. 10:30
w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak Vel Olszewska

 

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Piłsudskiego 10/lok. 6
tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368

Sokołów Podlaski, dnia 09.02.2023

Sygn.akt KM 2426/21
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: WINEGLASS BAY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości :

działki nr:
1315, 1425, 1156, 1183, 1936, 1089/3, 1090/4, 1106/4
położone w miejscowości Białobrzegi, gm. Sterdyń, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00016279/9.
Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Białobrzegi,  
odbędą się w dniu :
13 marca 2023 o godz.: 9:30

a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu
4 maja 2023 o godz.10:00
w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak Vel Olszewska

 

Pouczenie:
Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska
Kancelaria Komornicza nr I 08-300 Sokołów Podlaski, ul.  Piłsudskiego 10/lok. 6tel.: 25 781-23-33, fax: , www.komorniksokolow.pl,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 
Sokołów Podlaski, dnia 13.04.2022 
Sygn.akt  KM 2071/20 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 


O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do opisu i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: przystąpił do opisu i oszacowania 
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 36,7200m2  nr 41 
w Sokołowie Podlaski, przy  ul. Gałczyńskiego 5, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskimo numerze: SI1P/00049928/4.Oględziny w miejscu położenia nieruchomości tj. Sokołów Podlaski, ul. Gałczyńskiego 5odbędą się w dniu :

18 maja 2022 o godz.: 13:30
a protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony i zakończony w dniu  

23 czerwca 2022 o godz. 10:00 w kancelarii komornika.


Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

Wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim
Laura Pietrasiak Vel Olszewska


Pouczenie:Zgodnie z art. 950 KPC termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin zaskarżenia liczy się od dnia doręczenie uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestników, którym nie doręczono zaweiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 2071_20.pdf)Sprawa KM 2071_20.pdf
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me