Laura Pietrasiak vel Olszewska

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Wnioski egzekucyjne

 

         Warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest złożenie przez wierzyciela odpowiedniego wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

 

 Tutaj możesz pobrać i wydrukować przykładowe wnioski:

Wniosek KMP - dotyczy roszczeń alimentacyjnych i świadczeń powtarzających się. docx odt pdf
Wniosek do KMP - dotyczy wydania zaświadczenia w postępowaniu alimentacyjnym. docx odt pdf
Wniosek KM - dotyczy pozostałych roszczeń. docx odt pdf